Arkitekturë 5

Koncept

informacion shtesë

Vendndodhja: Pallati Ali Demi, Tiranë