Arkitekturë 3

Koncept

informacion shtesë

Vendndodhja: Tirana
Sipërfaqe: 260 metra katrorë
Viti i realizimit: 2015